BOOMVERZORGING BV

facebookyoutube

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, SROI

Voor Social Return of Social Return on Investment (SROI) bestaan meerdere definities en is vaak meerdere uitleg mogelijk. Binnen het bedrijf verstaan wij onder social return het begrip dat de overheid hanteert:

‘Social Return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.’

Wie er onder de ‘social return doelgroep’ vallen wisselt. Het gaat in ieder geval om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak zijn dit mensen in een uitkeringssituatie die weinig opleiding of werkervaring hebben. 

In het voorjaar van 2016 is ons team uitgebreid op basis van Social Return. Peter Mul Boomverzorging BV is voornemens meer mensen uit ‘de doelgroep’ een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer-/werkplekken aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen via ons emailadres.

 
 
Contact:

Peter Mul Boomverzorging BV
Oostlanderweg 7
1775 TH Middenmeer
Tel. 0226-353247
Mail.  info@mulboomverzorging.nl