BOOMVERZORGING BV

facebookyoutube

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, CO2 reductie

Peter Mul Boomverzorging BV vindt het belangrijk, dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering, aandacht is voor het milieu en onze leefomgeving, om zo een leefbare wereld achter te laten voor de volgende generaties. Met alle medewerkers streven wij naar een duurzame bedrijfsvoering, met aandacht voor de 3 P’s (People, Planet, Profit). Dit wil zeggen, op een winstgevende manier werken met aandacht voor mens en milieu.

Peter Mul BV is zich ervan bewust, dat de schadelijke emissie van CO2 voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze bedrijfsactiviteiten  daar mede voor verantwoordelijk zijn. De daaruit voortvloeiende zorg voor ons milieu hebben er toe geleid dat het energiebeheer van cruciaal belang is geworden voor de duurzame ontwikkeling van beide werkmaatschappijen en onze samenleving als geheel.

Mede door de constante zorg om ons leefklimaat, en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, is er begin 2015 besloten om mee te doen aan de CO2 -prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Juni 2016 is ons bedrijf gecertificeerd volgens het handboek CO2-prestatieladder 3.0 niveau 3, uitgave juni 2015.

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren  en samen te werken met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

CO2 besparen doen we samen en het is dan ook van belang dat iedereen zijn/haar bijdrage hieraan levert. Niet alleen in gedrag maar ook ideeën en/of suggesties zijn meer dan welkom. Maak hiervoor gebruik van onze contact-link.

Zie hieronder resultaten en relevante documenten van ons portfolio CO2-prestatieladder.

2018-heel jaar 3.A.1-1 CO2 emissie inventaris BM
2018-2e halfjaar 3.A.1-1 CO2 emissie inventaris BM
2018-1e halfjaar 3.A.1-1 CO2 emissie inventaris BM

2017-heeljaar 3.A.1-1 CO2 emissie inventaris BM
2017-2e halfjaar 3.A.1-1 CO2 emissie inventaris BM
2017-1e halfjaar 3.A.1-1 CO2 emissie inventaris BM

2016-heeljaar 3.A.1-1 CO2 emissie inventaris BM
2016-2e halfjaar 3.A.1-1 CO2 emissie inventaris BM
2016-1e halfjaar 3.A.1-1 CO2 emissie inventaris BM

2015 3.A.1-1 CO2 emissie inventaris BM

2.B. 4-1 Managementverklaring CO2 reductiedoelstellingen
3.A.1-2 Emissie inventarisrapport 2018
3.B.1-1 CO2 reductiedoelstellingen 2020
3.D.1-2 Actieve deelname initiatief

Eerder

2.B. 4-1 Managementverklaring CO2 reductiedoelstellingen
2.B.4-1 Managementverklaring
3.A.1-2 Emissie inventarisrapport 2017
3.A.1-2 Emissie rapport 2015
3.B.1-1 CO2 reductiedoelstellingen 2020
3.C.2-1 Communicatieplan
3.D.1-2 Actieve deelname initiatief
3.D.1-2 Deelname initiatief

Contact:

Peter Mul Boomverzorging BV
Oostlanderweg 7
1775 TH Middenmeer
Tel. 0226-353247
Mail.  info@mulboomverzorging.nl